Skip to content

Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa. Administratorem danych jest INBUD Żyrek Sp. z o.o. (dawniej INBUD Żywiec sp. z o.o. sp.k) z siedzibą w Łodygowicach (34- 325), ul. Żywiecka 229 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001048518, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5532510075, REGON: 242803906, e-mail biuro@inbud.pl, tel. kontaktowy 338612115. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Podawane dane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa. Administratorem danych jest INBUD Żyrek Sp. z o.o. (dawniej INBUD Żywiec sp. z o.o. sp.k) z siedzibą w Łodygowicach (34- 325), ul. Żywiecka 229 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001048518, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5532510075, REGON: 242803906, e-mail biuro@inbud.pl, tel. kontaktowy 338612115. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Podawane dane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§3. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika na którym znajdują się dane oraz ich celu. W związku z tym:  dane znajdujące się na dokumentach firmowych – pracowniczych przez okres 50 lat, ZUS przez okres 5 lat, księgowych i podatkowych przez okres 6 lat,  dane znajdujące się na fakturach przez okres 6 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa,  dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przez roszczeniami kierowany przeciwko INBUD Żyrek Sp. z o.o.

§4. Pliki cookies

Witryna www.inbud.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz INBUD ŻYWIEC w celu optymalizacji działań. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.