Skip to content

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Bielsku-Białej

Państwową Szkołę Muzyczna w Bielsku – Białej budowaliśmy przez wiele lat. Budowę rozpoczęliśmy na początku lat dziewięćdziesiątych a ostatni z budynków szkoły oddaliśmy w 2005 r. Powodem takiej sytuacji było niewystarczające finansowanie ze strony Skarbu Państwa, dlatego całą budowę 3 budynków podzielono na wiele mniejszych etapów.
pow. użytkowa: 5724m2
ilość kondygnacji: 5
kubatura łącznie: 36448m3