Skip to content

DELPHI Automotive Systems Poland w Jeleśni

Kompleksowa modernizacja zakładu w latach 1995 – 2001 w ramach GW. W zakres modernizacji wchodziła budowa nowych hal produkcyjno – magazynowych, przebudowa istniejących budynków, rozbudowa budynku administracyjno – socjalnego ze szczególnym uwzględnieniem podwyższonych standardów wykonania. Wykonanie nowej infrastruktury zewnętrznej komunikacyjnej i małej architektury.