Zakład produkcji butelek pet ALPLA Sp. z o.o.

Zakład produkcji butelek pet ALPLA Sp. z o.o.

Dane techniczne: Powierzchnia hali – 7000 m2, kubatura – 42000 m3, powierzchnia dróg (parkingów i chodników) – 2800 m2 Data realizacji:2001 – 2002 r. Uwagi: Adaptacja istniejących budynków, rozbudowa.