Kolej linowa na Szrenicę I i II w Szklarskiej Porębie

Kolej linowa na Szrenicę budowana była w dwóch etapach. Pierwszy z nich obejmował kolej linową ze Szklarskiej Poręby do stacji pośredniej oraz parking przy stacji dolnej. Drugi zaś dotyczył kolei linowej ze stacji pośredniej na Szrenicę i równoległego do niej wyciągu orczykowego. W późniejszym czasie wybudowaliśmy dla spółki SUDETY Lift  budynek zaplecza technicznegoz warsztatem z garażami na ratraki i zapleczem socjalnym dla załogi. Przeprowadziliśmy  również gruntowną przebudowę nartostrady PUCHATEK oraz budowę sztucznego naśnieżania wzdłuż tras zjazdowych prowadzących ze Szrenicy do Szklarskiej P.

SZRENICA I – 1998 – 2000   stacja dolna: 711m n.p.m
                                                            stacja górna: 885m n.p.m
                                                            długość trasy po terenie: 1417m
                                                            zdolność przewozowa: 1440 os/h
SZRENICA II – 2004 – 2005   stacja dolna: 880m n.p.m
                                                            stacja górna: 1310m n.pm.
                                                            długość trasy po terenie: 1341m
                                                            zdolność przewozowa: 1440 os/h