Skip to content

Ujeżdżalnia wraz z parkurem w Sopotni Wielkiej

Ujeżdżalnia wybudowano w konstrukcji żelbetowej. Przestrzenie między rdzeniami wypełniono balami drewnianym. Konstrukcja dachu hali ujeżdżalni w pełni drewniana z belek warstwowo klejonych. Zaplecze hali zbudowno z bali drewnianych o przekroju 35cm. Poszycie dachu stanowi gont drewniany konserwowany w sposób tradycyjny.
pow. ujeżdżalni: 1000 m2
pow. zaplecza: 400 m2
pow parkuru: 2500 m2