Skip to content

Czarny Groń​

W roku 2015 realizowaliśmy inwestycję kolei linowej krzesełkowej, w miejscowości Rzyki w Gminie Andrychów. Zakres robót obejmował wykonanie stacji dolnej – napędowej i stacji górnej-przewojowej wraz z towarzyszącymi im budynkami (w tym sterówkami) oraz 7 podpór trasowych. Dolną stację usytuowano na wysokości 595,5 m n.p.m., natomiast stację górną zlokalizowano na wysokości 746,5 m n.p.m. co stanowi przewyższenie w stosunku do dolnej stacji o ok. 151 m. Równolegle prowadziliśmy prace związane z wykonanie dwóch mostków pieszych łączących Magiczna Osadę z mini parkiem linowym w kompleksie Czarny Groń.