Skip to content

Zakład produkcji butelek pet ALPLA Sp. z o.o.

Zakład produkcji butelek pet ALPLA Sp. z o.o.
Dane techniczne:
Powierzchnia hali – 7000 m2, kubatura – 42000 m3,
powierzchnia dróg (parkingów i chodników) – 2800 m2
Data realizacji:2001 – 2002 r.
Uwagi: Adaptacja istniejących budynków, rozbudowa.